Reklamacje

REKLAMACJE

Klientowi hurtowni przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostawie:

- Wady fabrycznej produktu

- Niezgodności towaru w dostawie z towarem wskazanym na dokumencie sprzedaży

- Uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie

W przypadku stwierdzenia w dostawie któregokolwiek z powyższych prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługą hurtowni (drogą mailową, telefonicznie lub przez formularz reklamacyjny) w celu zgłoszenia reklamacji. Jednak nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przesyłki.

Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne doręczanej przesyłki tj. wgniecenie, rozerwane opakowanie zewnętrzne, ślady przepakowania przesyłki prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem lub zapisanie odpowiedniej adnotacji na POD (potwierdzenie odbioru dostawy). Jeśli mają Państwo możliwość prosimy również o wykonanie dokumentacji zdjęciowej widocznych uszkodzeń, w przypadku gdy uszkodzony będzie towar wewnątrz przesyłki ułatwi to procedurę reklamacyjną z przewoźnikiem świadczącym usługę transportową.

Jeśli pomimo braku widocznych uszkodzeń zewnętrznych, wykryją Państwo uszkodzenia wewnątrz przesyłki również prosimy o wykonanie dokumentacji zdjęciowej.

W chwili stwierdzenia niezgodności towaru z wskazanym na dokumencie sprzedaży, uszkodzeń powstałych z winy lub bez winy przewoźnika (n.p. wada fabryczna) Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego.

       Protokół reklamacyjny powinien zawierać:

  -
Nazwę firmy, Imię, Nazwisko i adres

         -Miejscowość i datę zauważenia szkody

         -Nr zamówienia

         -Symbol towaru, nazwę oraz ilość artykułów podlegających reklamacji

         -Powód reklamacji

Protokół reklamacyjny można również złożyć przez swoje konto w e-hurtowni w górnym menu zakładka DOKUMENTY / REKLAMACJE lub pod adresem: https://hurtkosmetyki.pl/rma/

Wszystkie przesyłki wysyłane przez firmę Kadorna Sp. z o.o. Sp. k  owinięte  są białą folią stretch oraz zabezpieczone taśmą firmową (Kadorna lub Ecocera) zauważenie jakichkolwiek odstępstw może świadczyć o ingerencji w zawartość przesyłki przez osoby trzecie.


v.18.12.2.1
copyright by INGRE